หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุนหาญ > วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขาด)
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขาด)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขาด)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.โนนสูง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.62
longitude :  104.42
รายละเอียด :  วัดล้านขวดมีเนื้อที่ 18 ไร่ เดิมเป็นป่าช้าเก่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เมื่อปี พ.ศ.2527 หลวงปู่ได้เก็บรวบรวมขวดจากหลาย ๆ ที่จากหมู่บ้านใกล้เคียงได้จำนวนหนึ่งจึงเริ่มก่อสร้างกุฎิหลังแรก ต่อมาเมื่อวัดล้านขวดเป็นที่รู้จักทั่วไป โดยบอกเล่าปากต่อปากจากชาวบ้านและคนในจังหวัดใกล้เคียงก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่วัดจากทุกสารทิศ ต่างคนต่างก็นำขวดมาร่วมบริจาค ส่วนสิมน้ำ (พระอุโบสถกลางน้ำ) การก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก และต้องใช้เวลานานถึง 1 ปี ภายใต้งบประมาณ 5 ล้านบาท หลังจากสร้างวัดล้านขวดเสร็จเรียบร้อย ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก วัดล้านขวด "หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกบันทึกไว้ในเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวโลก" (วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทาง :  วัดล้านขวด ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 61 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึง ไปอำเภอขุนหาญ ถึงวัดป่าบ้านดาน วัดแห่งนี้สร้างด้วยขวดหลากหลายชนิดนับล้าน ๆ ใบ โดยมีพระครูวิเวกธรรมาจารย์ หรือหลวงปู่ลอด ถิรคุโณ เป็นผู้ริเริ่ม

จำนวนผู้เข้าชม :571