ตลาดน้ำลำพญา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำลำพญา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  วัดลำพญา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :393