หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ชะอำ > โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าหุบเขาทุ่งแฝก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ตำบลห้วยทรายเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาทุ่งแฝก เป็นที่ราบบนเขาของเทือกเขา ?พระรอบ? มีภูเขาน้อยใหญ่ ล้อมรอบ บริเวณทุ่งมีหญ้าแฝกขึ้นอยู่ทั่วไปชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า ?หุบเขาทุ่งแฝก? ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของเขาพระรอบ จุดสำคัญคือ บนลานกว้างกลางหุบ มีพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเรียกว่า ?กระเจียว? ขึ้นอยู่มาก ลักษณะเด่นของกระเจียวคือ มีดอกที่สวยงามหลากสีและออกดอกพร้อมๆกัน ในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี (เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม)
การเดินทาง :  หุบเขาทุ่งแฝก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชะอำ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านพุหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทิศเหนือ จรด หุบกะพง ทิศใต้ จรด น้ำตกหุบสบู่ (เดิมชื่อน้ำตกธารเสมา) ทิศตะวันตก จรด เขตอำเภอท่ายาง ทิศตะวันออก จรด หุบกะพง ระยะทางจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 53 กิโลเมตร จากอำเภอชะอำถึงหุบเขาประมาณ 17 กิโลเมตร จากถนนบายพาสถึงหุบเขาประมาณ 8 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบายการจราจรไม่ติดขัดถนนกว้าง 4 เลนส์

จำนวนผู้เข้าชม :380