น้ำตกอ้ายเขียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกอ้ายเขียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075394001
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกสองรัก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารไม่ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :373