ฝ่ายน้ำล้น ลำห้วยมอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝ่ายน้ำล้น ลำห้วยมอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :343