หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > ขลุง > สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา)
สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด(มูลนิธิชัยพัฒนา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านอ่างเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.61
longitude :  102.33
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และได้พระราชทานพระราชดำริ ดังนี้ - ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดฝึกอบรมนักเรียนในเรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง (มัธยมสอนประถม) - รวมกลุ่มเยาวชนปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเสริมในพื้นที่ เช่น สมุนไพรพื้นบ้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน โดยให้นักเรียนในพื้นที่รายงานผ่านเจ้าหน้าที่โครงการ เข้ามายังมูลนิธิชัยพัฒนา - จัดหาที่ดินให้ราษฎร เพื่อช่วยดูแลโครงการ
การเดินทาง :  จากอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 26 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :482