พาลันรีสอร์ท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พาลันรีสอร์ท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.79
longitude :  100.95
รายละเอียด :  สถานที่พัก
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 101 ถนน ยันตรกิจโกศล

จำนวนผู้เข้าชม :459