พระธาตุศรีสองเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุศรีสองเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่วัดจอมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มาตำบลน้ำริดทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :149