วัดอ่างทองวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอ่างทองวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.บางแก้ว อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  14.59
longitude :  100.46
รายละเอียด :  สถานที่ราชการ วัด
การเดินทาง :  รถยนต์ จักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :413