น้ำตกพรหมโลก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพรหมโลก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.44
longitude :  99.98
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร มีห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง :  รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :383