บึงสำเภาลอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงสำเภาลอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1,2,3,8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.49
longitude :  100.45
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :402