ใบเสมาหินโบราณสม้ยทวารวดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ใบเสมาหินโบราณสม้ยทวารวดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดภูน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.30
longitude :  102.18
รายละเอียด :  กลุ่มเสมาหินสร้างปลายสมัยทวารวดีต่อสมัยลพบุรี เสมาหินในวัดสันติธรรมบรรพต มีทั้งหมด ๘ กลุ่ม วางไว้ทั้ง ๘ ทิศแต่ละกลุ่มมีเสมาหินจำนวน ๔ ใบ บางใบมีจารึก บางใบมีการแกะสลัก เป็นรูปพระโพธิสัตว์และรูปคล้ายเจดีย์ ใบทีพิเศษ คือ มีรูปลูกศร ๔-๕ ดอก สันนิฐานว่ากลุ่มใบเสมาเหล่านี้ฝังอยู่รอบเทวสถานของขอมโบราณ
การเดินทาง :  ผู้สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยว โดยเดินทางจากจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ อำเภอนากลาง ระยะทางประมาณ ๒๙ กิโลเตร เื่อถึงที่ว่าการอำเภอนากลางจะสังเกตุเห็นอุโบสถ ตั้งอยู่บนยอดภูเขา ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงวัดสันติธรรมบรรพต เชิญท่านสักการะพระพุทธรูปหยก และรอยพระบาท หากท่านต้องการชมใบเสมาหินโบราณซึ่่งประดิษฐานอยู่ ณ ยอดภูน้อย ท่านต้องเท้าขึ้นบรรได สู่ยอดภูน้อย ประมาณ ๖๐๐ เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :309