บ่อน้ำโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าจันทร์ประสิทธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :286