ปะโมทิตะเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปะโมทิตะเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอดปโมทิตะเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากเนปาลโดยมีหลวงปู่หลอดเป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในปโมทิตะเจดีย์
การเดินทาง :  วัดป่าศรีสว่าง บ้านขามใหม่ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวนผู้เข้าชม :385