วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.น้ำซึม อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.36
longitude :  99.97
รายละเอียด :  ศาลาแก้ว วังมัจฉา พระยืน ปราสาททองคำ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :274