หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > กงไกรลาศ > ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.96
longitude :  99.98
รายละเอียด :  จุดเริ่มจากคณะทัวร์หรือนักท่องเที่ยวมาลงที่จุดหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ทางเราจะใช้รถสองแถว(รถคอกหมู) เป็นจุดรับนักท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายบนรถมาตลอดระยะทาง มุ่งเข้าสู่ดินแดนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2 กิโลเมตร และแวะชมในจุดต่างๆ ดังนี้ จุดที่ 1 เป็นจุดกลุ่มหมู่บ้านคนทำขนม ซึ่งประกอบด้วย ขนมทองพับ ทองม้วน ขนมผิง ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิมและชมการทำขนม ซึ่งมีประวัติความเป็นมาช้านานและอร่อยในรสชาติ เป็นสินค้าส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศ จุดที่ 2 พานักท่องเที่ยวเดินทางต่อไป นมัสการศาลเจ้าพ่อดาบทอง และตลาดเก่าชาวจีนซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากค้าขายจนถึงปัจจุบัน จุดที่ 3 นักท่องเที่ยวเดินข้ามสะพานและนมัสการหลวงพ่อโตวิหารลอย ซึ่งมีอภินิหารต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งเล่ากันว่าวิหารนี้น้ำไม่เคยท่วม ในขณะที่ละแวกเดียวกันน้ำท่วมอย่างเห็นได้ชัด จุดที่ 4 จากจุดนี้จะพานักท่องเที่ยวมาชม ชิม ซื้อตลาดสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าชุมชนของกลุ่มอาชีพทั้ง 13 กลุ่ม ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม และซื้อสินค้า จุดที่ 5 จะพานักท่องเที่ยวแวะชมชุมชนตลาดปลาน้ำจืดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง ณ จุดนี้จะพบกับวิธีทำปลาย่าง ปลาเกลือ ปลาร้า น้ำปลา ตลาดซื้อขายปลาสด ที่ขึ้นจากท่าแม่น้ำยมกันสดๆ จุดที่ 6 พานักท่องเที่ยวลงสู่ภาคพื้นน้ำและล่องแพไปชมที่ว่าการอำเภอเก่าตั้งอยู่บนเกาะในแม่น้ำยมตลอดจนชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่ง ชมร่องรอยประวัติศาสตร์เมืองท่าขนส่งสินค้าที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิถีชีวิตคนริมฝั่ง การประกอบอาชีพประมงน้ำจืด โดยมีมัคคุเทศก์บรรยาย ล่องแพไปกลับประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
การเดินทาง :  - มาจากจังหวัดสุโขทัย เดินทางตามถนนสิงห์วัฒน์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอกงไกรลาศ - มาจากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางตามถนนสิงห์วัฒน์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอกงไกรลาศ

จำนวนผู้เข้าชม :143