วัดคลองพูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองพูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ตำบลบางจัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.54
longitude :  100.33
รายละเอียด :  วัดคลองพูล ตั้งอยู่ที่บ้านคลองพูล หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๗ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร กุฎีสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ มี พระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง ๑ วาเศษ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๑๓ องค์ วัดคลองพูล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ ชาวบ้านคลองพูลร่วมใจกันสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เกี่ยวกับการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย
การเดินทาง :  โรงเรียนวัดคลองพลู ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 109 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 23 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 29.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 33 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 23 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :344