สามชุกตลาดร้อยปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สามชุกตลาดร้อยปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตลาดสามชุก ม.2 ต.สามชุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.76
longitude :  100.10
รายละเอียด :  ตลาดเก่าโบราณ ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
การเดินทาง :  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :90