ชายหาดแหลมโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายหาดแหลมโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.พุมเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :329