หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุนหาญ > แหล่งพันธ์สัตว์น้ำหนองกราม
แหล่งพันธ์สัตว์น้ำหนองกราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งพันธ์สัตว์น้ำหนองกราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านไพร, บ้านพอก, บ้านโนนสะอาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองกราม เป็นแหล่งน้ำขนาดประมาณ 500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี มีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยและขยายพันธ์ โดยเฉพาะ นกชนิดต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้หนองกรามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป(ขิจร)จะมาดูนกชนิดต่าง ๆ และศึกษา
การเดินทาง :  หนองกราม อยู่ในตำบลไพร มีพื้นที่ติด บ้านไพร, บ้านพอก, บ้านโนนสะอาด ห่างจากอำเภอขุนหาญ 8 กิโลเมตร ห่างจากถนนหลวงหมายเลข 24 ทางด้านทิศเหนือ เข้าไปในเขตตำบลไพร 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :434