หนองหมุ้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหมุ้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 17 ต.เวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองน้ำสาธารณะ มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีแพริมหนองน้ำไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอฝางประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :910