สวนสาธารณะหนองทุ่งมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.58
longitude :  103.54
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสร้างรายได้ของเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ คือ ?สวนสาธารณะหนองทุ่งมน? และบริเวณใกล้เคียงภายในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ คือ ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ ซึ่งหนองทุ่งมนเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ 1,196 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ช่วงเดือนเมษายน จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจะมีฝูงนกเป็ดน้ำมาพักผ่อน ที่เกาะกลางหนองทุ่งมนจำนวนมาก ทางเทศบาลได้ทำการอนุรักษ์ไว้เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมทั้งการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำหนองทุ่งมนเพื่อการอุปโภค และหนองทุ่งมนยังเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงพ่อองค์ดำซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวอำเภอ เจริญศิลป์ และพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  ถนนสายสว่าง-นาบัว

จำนวนผู้เข้าชม :353