ปราสาทเขาน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทเขาน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณวัตถุที่ปราสาทเขาน้อยนี้ มีความแตกต่างในเรื่องสมัยกันอยู่ทำให้ไม่อาจทราบอายุสมัยที่แน่นอนในการสร้างโบราณสถานแห่งนี้ ประกอบกับโบราณสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ทั้งจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ และการเสื่อมสภาพของสิ่งก่อสร้างเอง หน่วยศิลปากรที่ 5 จึงได้ดำเนินการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ เพื่อศึกษาสภาพที่แท้จริง
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ มาตามถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4001 ประมาณ 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ตั้งของตัวปราสาทเขาน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :346