ป่าชายเลนตำบลคลองโคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลนตำบลคลองโคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2-3 หมู่ 4,5,7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  จากถนนพระราม 2 ประมาณ กม.ที่ 71 เข้ามาข้างปั้ม ปตท.คลองโคน เข้าจากปากทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :115