โบราณสถานเขาคอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานเขาคอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036715427
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานเขาคอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ (บ้านท่าคล้อกลาง) ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโบราณสถานเขาคอกที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๑๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา ปัจจุบันมีหลักฐานเป็นกำแพงเขาคอกตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณทางเข้า
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอแก่งคอย มุ่งหน้าสู่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๒๒๓ (แก่งคอย ? แสลงพัน) ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถึงแยกบ้านท่าศาลา มุ่งหน้าตรงสู่ถนน สาย สบ.ถ. ๑๐๐๐๗ (บ้านท่าศาลา-หินซ้อน) ประมาณ ๓ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภายในหมู่บ้าน เดินทางต่อไปอีก ๑ กิโลเมตร มีป้ายบอกทางเข้า เลี้ยวซ้าย ตามถนนภายในหมู่บ้าน อีกประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ถึงโบราณสถานเขาคอก GOOGLE MAP 14.675202, 101.012634

จำนวนผู้เข้าชม :479