ถ้ำเจ้าราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเจ้าราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.15 ต.วังน้ำขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสำคัญทางระบบนิเวศ คือมีค้างคาวกินแมลงอยู่มากมาย จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 11,250 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น มะค่าโมง ตะแบก ตะเคียน พะยอม สัก ประดู่ ฯลฯ
การเดินทาง :  1. จากจังหวัดสุโขทัยไปตามถนนสายสุโขทัย-ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 67 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อถนนลูกรัง รพช.สายทุ่งเสลี่ยม-บ้านด่านลานหอย 19 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำ เจ้าราม รวมระยะทาง 86 กิโลเมตร 2. จากจังหวัดสุโขทัยไปตามถนนสายสุโขทัย-ตาก ถึง อ.บ้านด่านลานหอย ระยะทาง 27 กิโลเมตร แล้วเลี้ยงขวาเข้าถนนสายบ้านด่านลานหอย-ทุ่งเสลี่ยม 34 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม รวมระยะทาง 61 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :125