ภูพญาพ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูพญาพ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.นางพญา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้นานาพรรณ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :410