น้ำตกคลองโหยน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองโหยน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่5 ต.บางสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นลำธารน้ำขนาดเล็ก ที่เกิดจากเทือกเขาในพื้นที่ ไหลลงสู่ลำคลองอิปัน มีน้ำใสใหลเย็นตลอดปี โดยไม่เหือดเเห้งเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเเละพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด หรือเที่ยวพักผ่อน กับครอบครัว
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :340