หนองฮางใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองฮางใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 ต.หนองบก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045304108
latitude :  15.40
longitude :  104.94
รายละเอียด :  สวนสาธารณ พักผ่อน ออกกำลังกาย
การเดินทาง :  เลี้ยวเข้าตรงข้ามตลาดเหล่าเสือโก่้ก

จำนวนผู้เข้าชม :399