โบสถ์คริสต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์คริสต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.คำเตย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำเนิดของโบสถ์ไม้บ้านซ่งแย่แห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจไม่น้อย เริ่มจากเมื่อปี 2451 หมู่บ้านที่ตั้งโบสถ์แห่งมีชื่อว่า บ้านหนองซ่งแย้ (แปลว่าที่อยู่ของแย้) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางดงทึบ ประวัติความเป็นมาเริ่มจาก ที่บ้านซ่งแย้ มีชาวบ้าน 5 ครอบครัวที่มาจากคนละทิศคนละทาง ได้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่กับชาวบ้านที่อยู่ดั้งเดิม อยู่กันได้สักระยะหนึ่งก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวผีปลอบ ถูกชาวบ้านกุ้มรุมทำร้ายและระดมขับไล่ออกจากหมู่บ้าน ทำให้กลุ่ม 5 ครอบครัวเดือดร้อนอับจนหนทาง จึงเดินทางไปหาบาทหลวงฝรั่งเศส ?เดชาแนล? และ ออมโบรซีโอ? ที่บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ให้มาช่วยขับไล่ผีปลอบที่สิงอยู่กับตนและครอบครัว ซึ่งบาทหลวงทั้งคู่ก็หาวิธีการมาช่วยขับไล่ผีปลอบให้แก่ชาวบ้านจนเหตุการณ์สงบลง ทั้ง 5 ครอบครัวจึงเข้ารีตเป็นคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิค ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นประชาคมชาวคริสต์ บาทหลวงทั้ง 2 จึงได้สร้างวัดหนองซ่งแย้ขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2452 (ปีนี้ครบ100 ปีของวัดพอดี) โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาลาตินว่า ?วัดอัครเทวดามิคาแอล? ซึ่งเป็นชื่อของนักบุญคนสำคัญ โดยมีบาทหลวงเดชาแนลเป็นอธิการโบสถ์คนแรก อาคารโบสถ์คริสต์วัดซ่งแย้ ในระยะแรกนั้นสร้างเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ ฝาขัดแตะให้บาทหลวงทั้ง 2 อยู่ พร้อมกับใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาควบคู่ไปในตัว จากโบสถ์ไม้หลังแรกเมื่อ 100 ปี ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยมาเนื่องจากอายุการใช้งานของไม้ย่อมผุพังไปตามอายุ โบสถ์คริสไม้หลังใหม่ เริ่มก่อสร้างในปี 2490 ได้ปรับปรุงให้มีช่องแสงประดับกระจกสีสวยงาม จนเสร็จสมบูรณ์และกระทำพิธีเสกวัดเมื่อปี พ.ศ.2497 จนปัจจุบันยังคงมีความโดดเด่นสวยงามแปลกตา เนื่องจากเป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยไม้ล้วนๆ ด้วยความที่โบสถ์วัดซ่งแย้มีความน่าสนใจหลายประการ ทาง ททท.จึงจัดให้โบสถ์วัดซ่งแย้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ?UNSEEN in THAILAND ? ประเภทมุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันและวัดหยุดราชการจึงมีคนเดินทางไปเที่ยวชมความงามที่น่าสนใจของโบสถ์วัดซ่งแย้มิได้ขาด *
การเดินทาง :  เดินทางจาก บขส.ยโสธร มาตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2169 (ยโสธร-เลิงนกทา) ประมาณ 47 กิโลเมตร โดยรถตู้โดยสาร สาย ยโสธร-มุกดาหาร มีทุกๆ 1 ชม. และรถทั่ว สาย 86 นครชัยทัวร์ (โคราช-นครพนม) สาย 929 ไทยสงวนทัวร์ (กรุงเทพ-มุกดาหาร) สาย 99 กรุงเทพ-นครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :529