พระนอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระนอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอรัญญิกาวาส ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (เดิมชื่อ ?วัดเจริญธรรมวิหาร?) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดราชบุรีครับ มีประวัติยาวนานเคียงคู่บ้านคู่เมืองเรา โบราณสถานที่สำคัญ ณ วัดอรัญญิกาวาส อีกหนึ่ง นั่นคือ พระนอนองค์ใหญ่ อยู่ด้านหลังพระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 ? 2035 เช่นกัน ซึ่งมีลักษณะหินทรายแดง มีความหนา 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยการสร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่ มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดยท่านเจ้าพระคุณพระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2547 ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)
การเดินทาง :  วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 104 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 29 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 13 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 13 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :860