หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > วังม่วง > เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.1,8,16 ต.วังม่วง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036370691
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีถนนริมสันเขื่อนป่าสักฯเพื่อชมวิวทิวทัศประมาณ 7 กม.
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :240