หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > เมืองชลบุรี > หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล
หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.คลองตำหรุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
การเดินทาง :  ตำบลคลองตำหรุ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 50 นาที สิ้นสุดทางด่วนบูรพาวิถี ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน กลับรถบนสะพานกลับรถ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ผ่านด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวเข้าซุ้มประตูวัดบุญญราศรี

จำนวนผู้เข้าชม :467