หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ปัว > พระธาตุจอมทอง
พระธาตุจอมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนสถาน1 ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่เนินเขาหลังหมู่บ้านดอนสถาน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นพุทธศาสนาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปัว ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่าผู้ที่สร้างพระธาตุจอมทองขึ้น คือปู่ลัวะและย่าลัวะ สองสามีภรรยาที่มาทำไร่บริเวณนี้ได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งจึงเข้าไปกราบไหว้ พระสงฆ์รูปนั้นเป็นความดีจึงได้แสดงตนเป็นพระพุทธเจ้า ได้ถอนพระเกศาใสใบตอง มอบให้สองสามีภรรยาไปสร้างพระธาตุ เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ตั้งชื่อว่า พระธาตุจอมตอง ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้เสด็จนมัสการ และบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เรียกชื่อว่า "พระธาตุจอมทอง" จนปัจจุบัน โดยที่วัดพระธาตุจอมทองได้รับประกาศขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 65 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2487 และประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2523 กำหนดประเพณีประจำปี เกี่ยวกับพระธาตุจอมทอง เดือนตุลาคมของทุกปี มีประเพณีทานสลากพัตร (ตานก๋วยสลาก) และเดือนเมษายน ของทุกปี ประเพณีทรงน้ำพระธาตุ
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากอำเภอปัว ประมาณ 4.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :240