วัดท่าคุระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าคุระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0764883068
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบลคลองรี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :325