น้ำตกสุนันทา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสุนันทา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การเดินทาง :  จากสี่แยกกลาย 15 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :400