เขาแก่นจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาแก่นจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป บนยอดเขาสามารถนำรถส่วนตัวขึ้นไปได้ ยกเว้นรถ6ล้อขึ้นไปเพราะทางแคบชันและโค้งหักศอก
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี ประมาณ2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :835