สุสานหอยหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานหอยหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สุสานหอยหินเป็นซากหอยน้ำจืดที่แทรกอยู่ในเนื้อหิน นักธรีวิทยาเข้าไปสำรวจ และประมาณอายุของหอยหินนี้มีอายุ 15 ล้านปี
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจาก อบต.โคกปรง ประมาณ 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :402