หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ดอกคำใต้ > หนองน้ำธรรมชาติหนองหล่ม
หนองน้ำธรรมชาติหนองหล่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำธรรมชาติหนองหล่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านหนองหล่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.03
longitude :  100.07
รายละเอียด :  ป่าชุมชนสวนสาธารณะดงหอ มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ามที่สำคัญ ของชาวตำบล"หนองหล่ม" มีลักษณะเป็นน้ามผุดออกจากผิวดิน ออกมาตลอดทั้งปี เป็นแหล่งน้ามที่ใช้อุปโภคและใช้ในการเกษตรของชาวตำบล"หนองหล่ม" และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อคำปวน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบล"หนองหล่ม" รวมทั้งตำนานเกี่ยวกับช้างปู้ก่ำงาเขียว และมีซากปรักหักพังบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของชาวตำบล"หนองหล่ม" จึงทำให้สถานที่สวนสาธารณะ"ดงหอ" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทางห่างจากอำเภอดอกคำใต้ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :424