ดอนพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านผิผ่วน ม.5 ต.ค้อวัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.37
longitude :  104.32
รายละเอียด :  ดอนธาตุ ตั้งอยู่ในป่าชุมชน บ้านผิผ่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ลักษณะ เหมือนเจดีย์ หรือชาวบ้านทางอิสานเรียก ธาตุ เป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าไปชมอย่างยิ่ง ของอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โบราณสถานดอนธาตุ เป็นสถานที่ที่พบมาประมาณ 200 ปี ปัจจุบันอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ซึ่งเริ่มปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดงานนมัสการดอนพระธาตุในทุกปี จัดงานประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งชาวชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแล รักษาสืบทอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  การเดินทาง จากอำเภอมหาชนะชัย มุ่งหน้าสู่อำเภอค้อวัง ก่อนถึงบ้านผิผ่วนประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวขวา เข้าไปเลยมีป้ายบอกทางครับ ทางเข้าเป็นป่าชุมชนประมาณ2-3 กม.จะถึง ดอนธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :623