หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > วิเชียรบุรี > ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.ท่าโรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อ เป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่เสด็จยกกองทัพไปปราบทัพพญาระแวก ทีเมืองเขมร และได้พักทัพที่เมืองวิเชียรบุรีแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2518
การเดินทาง :  ห่างจากที่ท่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปประมาณ 2 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 เส้นทางสระบุรี หล่มสัก

จำนวนผู้เข้าชม :413