หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > อุทัย > อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพรานนก หมู่ที่ 2 ต.พรานนก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :469