หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > ขลุง > ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  63 หมู่ 6 ถนนสายสุขุมวิท ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.51
longitude :  102.17
รายละเอียด :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ภายใต้โครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สังกัด กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตั้งอยู่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ตราด ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 269 กิโลเมตร มีพื้นที่ภายในศูนย์ฯทั้งสิ้น 206 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานวิจัยที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (ห้วยสะพานหิน) จำนวน 897 ไร่ และพื้นที่ภายในศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตจันทบุรี จำนวน 300 ไร่
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :474