วัดอินทราวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอินทราวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.หนองควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาสสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ประมาณจ.ศ.1218-1231 หรือ พ.ศ.2399-2412 คำว่า "ต้นเกว๋น" เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนาซึ่งแต่เดิมนั้นมีปลูกอยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากดังนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อว่า "วัดต้นเกว๋น"ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นสถานที่พักของขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุจอมทองเข้ามายัง เมืองเชียงใหม่แม้ว่าปัจจุบันขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจะไม่ได้หยุดพักที่วัดนี้แล้วก็ตามแต่ภายในวัด ยังคงหลงเหลือสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นศาลาจตุรมุขรินรองน้ำสรงหรือแม้แต่กลองปู่จ่าที่มีความสวยงามและมีอายุกว่าร้อยปีสถาปัตยกรรมในวัดต้นเกว๋นเรียกได้ว่างดงามไม่แพ้ที่ใดจนได้รับการยกย่องจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็น "อาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม"และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ จากกรมศิลปากร เมื่อปีพ.ศ.2518 ทางวัดได้จัดงาน?ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์? ทุกวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของพุทธศาสนิกชนและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  การเดินทาง ใช้ทางหลวงสายหางดง-สะเมิง เมื่อเข้าเขตบ้านต้นแกว๋น ให้สังเกตทางเข้าวัดทางด้านซ้ายมือ ประมาณ กิโลเมตรที่ 37 เข้าไปประมาณ 70 เมตร หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางมีรถสองแถวสาย เชียงใหม่-หางดงบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ จากนั้นลงบริเวณทางเข้าแยกสะเมิง แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไป หรือหากนั่งรถสองแถวสายน้ำบ่อหลวงจากตลาดต้นพยอม ให้ลงบริเวณสี่แยกตลาดวิบูลย์ทอง ถนนคลองชลประทานแล้วเดินเท้าเข้าไปประมาณ 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :847