วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.68
longitude :  101.04
รายละเอียด :  วัดราษฎร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) มีหลวงพ่อศุขที่เป็นที่เคารพบูชา และมีโบราณสถานต่างๆ
การเดินทาง :  วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :530