น้ำตกเขาอ่างฤาไน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาอ่างฤาไน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านร่มโพธิ์ทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.31
longitude :  101.73
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีต้นน้ำมาจากเขารอยต่อพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสู่อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบ ระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และเดินทางจากอำเภอท่าตะเกียบมุ่งหน้าสู่ หมู่ที่ 7 บ้านร่มโพธิ์ทอง ประมาณ 6 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกอ่างฤาไน

จำนวนผู้เข้าชม :382