วัดสิงห์สุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิงห์สุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสิงห์สุทธาวาสเดิมชื่อว่าวัดตะเคียนเพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๑ ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ำจักรสีห์มาตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆ เป็นเจ้าอาวาสจึงต่อคำท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส" ปัจจุบันวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา หลังจากนั้นท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ พระครูวิสุทธาภิรักษ์บอกว่าปูชนียวัตถุมีพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร นอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์" ต่อมาขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อ.บางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน หลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านวัดสิงห์สุทธาวาส มีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ในระหว่างที่พระครูสุนทรปุญญากรเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาสนั้น มีเจ้าหน้าที่จาก อ.บางระจัน มาเตือนท่านว่า ให้รีบย้ายหลวงพ่อนาคไปไว้ที่อุโบสถ เพราะว่ามีคนคอยจะขโมย ซึ่งได้พยายามอยู่หลายครั้งแล้ว แต่ทำไม่สำเร็จ เนื่องจากเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆ นานา เช่น บางครั้งทำให้เห็นเป็นเงามืดบดบังมองไม่เห็นองค์พระ จึงไม่สามารถขโมยไปได้ สมัยที่พระอธิการบุญธรรมเป็นเจ้าอาวาสจึงได้ย้ายหลวงพ่อนาคไปประดิษฐานในอุโบสถต่อมาสมัย พระอธิการอวบเป็นเจ้าวาสถูกขโมยไปอีก จนสำเร็จ และไม่สามารถติดตามกลับคืนมาได้ แต่ทราบภายหลังว่า พวกที่ขโมยไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมด หลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่ทำจากปูนปั้น
การเดินทาง :  การเดินทางมาวัดสิงห์สุทธาวาสมีหลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่ง่ายที่สุดคือ ใช้เส้นสายชันสูตร บางระจัน

จำนวนผู้เข้าชม :453