ฝายราษีไศล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายราษีไศล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนตุ่น ม. ต.บัวหุ่ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :369