วัดเจริญทัศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจริญทัศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.15
longitude :  105.36
รายละเอียด :  วัดประจำอำเภอ
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 217 สายเก่า

จำนวนผู้เข้าชม :396