หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > เขาสวนกวาง > พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงเมืองแอม
พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงเมืองแอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงเมืองแอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดศรีเมืองแอม บ.ดงเมืองแอม หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผังเมืองมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอโดยมีความกว้างยาวตามแนวตะวันออก ? ตะวันตกประมาณ 2,400 เมตร และตามแนวเหนือใต้ประมาณ 2,000 เมตร มีคูน้ำ 1 ชั้นและคันดิน 1 ชั้น แต่ด้านตะวันตกนั้นมีคูน้ำ 1 ชั้น และคันดิน 2 ชั้น ลักษณะของผังเมืองคล้ายรูปเมืองสองเมืองสร้างซ้อนทับกันอยู่ โดยส่วนของเมืองด้านตะวันตก คงจะถูกสร้างขึ้นก่อน แล้วจึงมีการขยายออกมาทางด้านตะวันออก และด้านใต้นอกจากนั้นยังมีแนวคันดินต่อออกจากแนวคันดินที่เป็นกำแพงเมืองออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานไปกับลำห้วยเสือเต้นตรงบริเวณบ้านค้อท่าโพธิ์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านดงเมืองแอมไปประมาณ 500 เมตร แนวคันดินนี้มีบางท่านได้พิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศแล้วระบุว่าเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวรี กว้างประมาณ 600 เมตร และยาวประมาณ 2,300 เมตร นอกจากบริเวณนี้แล้ว ยังมีแนวคันดินอีกสายหนึ่งอยู่ตรงบริเวณโนนเมืองเพ็ง ซึ่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่ กว้าง 500 เมตร ยาว 1,200 เมตร โนนเมืองเพ็งนี้อยู่ห่างจากบ้านดงเมืองแอมไปทางตะวันตกประมาณ 2,000 เมตร บริเวณบ้านดงเมืองแอม พบซากโบราณสถานอยู่ริมถนนตรงปากทางเข้าไปในเขตเมืองโบราณห่างจากกำแพงเมืองประมาณ 200 เมตร พบอิฐและศิลาแลงกระจายอยู่ทั่วไปอีกแห่งหนึ่งเป็นซากโบราณสถานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดดงเมืองแอมในเขตหมู่บ้าน พบศิลาจารึกหินทรายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 30 x 78 ซม. มีสภาพลบเลือน เหลือจารึกเพียง 3 บรรทัด เป็น ภาษา ภาษาสันสกฤต โดยใช้อักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ซึ่งมีอายุในราว พุทธศตวรรษที่ 12-13 ข้อความในจารึกได้ออกพระนามของ มเหนทรวรมัน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละ ซึ่งแพร่ขยายอำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมเข้ามาทางปากแม่น้ำมูล ครอบคลุมที่ราบสูงโคราชในสมัยนั้น นอกจากนั้นก็พบเศษภาชนะดินเผาแบบผิวเรียบและแบบลายเชือกทาบ โบราณวัตถุที่สำคัญ ประกอบด้วย ศิลาจารึกพระเจ้าจิตรเสน, เครื่องปั้นดินเผา, หินแกะสลักรูปโคนนทิก, โบราณวัตถุ ฯลฯ
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เส้นทางสายมิตรภาพ ขอนแก่น - อุดรธานี ระยะทางประมาณ 40 กม. พบประตูเมืองดงเมืองแอมอยู่ทางด้านซ้ายมือ จากประตูเมืองถึงพิพิธภัณฑ์ที่จั้งในวัดศรีเมืองแอมระยะทางประมาณ 4 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :408